دستگاه سنگبری

دستگاه سنگ بری

العربیة English فارسیصفحه اصلی محصولات دستگاه سنگبری وایپر VIPER قابل حمل Chromed Steel Chromed Steel 160 (برش تا 160cm)

باشگاه مشترکین

طرح بن کارت تخفیف هدیه:

- دارندگان این کارت ، عضو باشگاه مشترکین صد ابزار صنعت محصوب شده و با ارائه این کارت می توانند بدون در نظر گرفتن محدودیت، در خرید تمامی امکانات از شرکت به میزان جمع مبلغ کارت، تخفیف نقدی دریافت کنند.
- این کارت در تمامی شعبات و مراکز زیر مجموعه شرکت قابل استفاده می باشد.
- از آنجا که نام شخص روی کارت درج نشده است، دارنده و ارائه کننده آن به عنوان صاحب کارت شناخته می شود.

طرح سرویس رایگان برای اعضای باشگاه مشتریان:
- مشتریان عضو باشگاه مشتریان (مشتریان قدیمی) در صورت درخواست و اعلام نیاز به واحد خدمات پس از فروش ، خدمت سرویس و راه اندازی مجدد رایگان در محل دریافت می کنند. (هزینه اجرت دریافت نمیگردد)

طرح حمل رایگان برای اعضای باشگاه مشتریان:
- مشتریان عضو باشگاه مشتریان (مشتریان قدیمی) در خریدهای مجدد و بعدی ، محصول خریداری شده خود را به صورت رایگان در محل دریافت می کنند. (در تهران و کرج)
- هزینه حمل برای مشتریان شهرستان تا باربری یا ترمینال به صورت رایگان می باشد.