دستگاه سنگبری

دستگاه سنگ بری

العربیة English فارسیصفحه اصلی محصولات تجهیزات سفارشی

تجهیزات سفارشی

فولی دو شیارزن:
بااستفاده از فولی شیارزن ، دستگاه امکان استفاده از دو صفحه برش همزمان را پیدا می کند که فاصله این دو صفحه به صورت ثابت یک سانتی متر می باشد و مورد استفاده در تولید باند و قرنیز سرامیک و سنگ ، پریکات ، آبچکان ها و هرگونه شیار بر روی کار می باشد.

گیربکس نیمه اتوماتیک:
در دستگاه های طول بلند و یا کارهایی که رفت و برگشت کلگی برش بسیار زیاد است ، به منظور اینکه اپراتور با کلگی برش حرکت نکند و بتواند در جای ثابت تنها با چرخاندن فولی کلگی برش به جلو و عقب هدایت کند گیربکس نیمه اتوماتیک قابل سفارش است.
پایه چرخ دار:
در کارهایی که دستگاه ها به صورت مدام در حال جابجایی هستند مثل عملکرد پیمانکاران شهرداری برای کف پوش پیاده رو ها  قابل سفارش می باشد.
میز رولیک:
همه دستگاه ها دارای میز کمکی کناری می باشند ، ولی در کارهایی که اجسام طول بلند داشته و عمل کله بری به صورت مدام تکرار می شود به منظور راحتی در حرکت سنگ قابل سفارش می باشد.